Да обичаме Бога

Прочит: Матей 22:34-40

 

„Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално – това зачитайте.“

(Филипяни 4:8)

 

В днешния прочит Исус казва, че най-голямата заповед в закона е да възлюбиш Господа с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. В християнския си живот съм се учила да обичам Бога с цялото си сърце и душа, но умът ми е на собствено мнение. Да науча ума си на такава любов, беше отговорът на големия проблем, който имах с начина си на мислене.

Всяка сутрин прочитам нещо от Словото и се моля, но докато денят свърши, умът ми се изпълва с негативни мисли. Идеята да обичам Бога с целия си ум, ме промени напълно. Искам да бъда по-внимателна със своите мисли. Например, когато си помисля нещо лошо за някого, мога да продължа в тази посока и да започна да говоря лошо за този човек. Вместо това се уча веднага да признавам лошите си мисли пред Бога и да искам прошка. После насочвам ума си към нещо добро и праведно. Искам да обичам Бога с целия си ум и ще продължават да се уча на това.

 

Молитва: Отче, прости ни за лошите мисли. Благодарим Ти за Твоето слово, което може да промени мисленето ни. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще насочвам мислите си към Господа.

Нанси Брау (Калифорния, САЩ)

 

Да се молим: ДА ПРОМЕНЯМЕ ЛОШИТЕ СИ МИСЛИ.

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

 

 

Остави коментар

Live Reply