Да отхвърлим всяко бреме

Прочит: Евреи 12:1-3

 

„… нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра…“

(Евреи 12:1-2)

 

Една сутрин, докато се приготвях за работа, трябваше да реша какво да взема в ръчния си багаж и какво да оставя. Не ме притесняваше вместимостта на чантата, а теглото. Представях си как хората ще ме гледат и ще се питат къде съм помъкнала толкова багаж рано сутринта. Помислих си, че мога да не показвам колко е тежка чантата, но това щеше съвсем да ме изтощи.

Всички имаме свой товар – семейства, работа, други отговорности – и трябва да го носим, колкото и да е тежък. В началото тежестта няма да се забелязва, но с времето умората ще си проличи. В днешния стих се казва да отхвърлим всяко бреме и да се устремим към Исус Христос – Начинателя и Завършителя на нашата вяра. Може да разчитаме, че Той ще ни помогне да се справим с всяко предизвикателство. Не е нужно да се борим сами.

 

Молитва: Господи Исусе, благодарим Ти, че отнемаш от нас бремето, когато го възложим на Тебе. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Никое бреме не е твърде тежко, ако съм с Исус.

Вимбай Чизарура (Зимбабве)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е ПРЕТОВАРЕН ОТ ГРИЖИ.

 

 

Остави коментар

Live Reply