Да откраднеш Исус

Прочит: Псалм 119:1-8

 

„Блажени, които пазят заповедите Му и Го търсят от все сърце.“

(Псалм 119:2)

 

Знаех, че нещо не е наред с моята приятелка, още преди да приближи към моето легло. Изражението ѝ ми се стори странно. „Не можеш да си представиш какво ми причиниха“ – ме каза тя. Аз я помолих да ми сподели.

Бяха ѝ откраднали от килията една християнска книга с насърчения. Тя беше много разочарована, защото се чувстваше, докато я четеше, и я използваше в ежедневното си молитвено време. Като човек, който смята, че чашата е наполовина пълна, я попитах с усмивка: „Искаш да кажеш, че някой ти е откраднал Исус?“. Въпросът ми я развесели и тя ми отговори: „Мисля, че се случи нещо такова“.

Не толерирам кражбата, особено в затвора, но си мисля, че ако някой краде християнски книги, има надежда нечий живот да бъде променен чрез силата на Исус Христос. Макар че се ядоса, моята приятелка имаше същото разбиране. Двете с нея се надявахме някой да промени живота си.

 

Молитва: Господи, помогни ни да помагаме на другите, когато са в нужда. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус може да променя света по неочаквани начини.

Тара Реджина Лил (Мисисипи)

 

Да се молим за: ЗАТВОРНИЦИТЕ.

 

 

Остави коментар

Live Reply