Да отразяваме Божията любов

Прочит: Колосяни 3:12-17

„Както водата отразява лице срещу лице, така сърцето – човек срещу човека.“
(Притчи 27:19)

Със съпруга ми отидохме на разходка край езерото една сутрин. Водата беше спокойна и идеално отразяваше всичко – върховете с тъмнозелените ели и борове, дълбокото синьо небе с пухкави бели облачета. Дори не можех да определя точно цвета на водата – отражението беше толкова ярко!
Само ако можех да отразявам Бога по същия начин! Библията ми помага, като ми показва примера на Христос. Той обичаше бедните, помагаше на хората в нужда и прощаваше на тези, които Го нараняваха. Но пак се питам: толкова ли е трудно и аз да живея по същия начин? Вероятно душата ми се терзае от целия стрес, който понасям, от вината за нещата, които съм извършила, от раните, които са ми нанасяли.
Когато почувстваме, че такива мисли ни тормозят, нека позволим на Бога да успокои бурите в нас, като Му пеем хваление, молим се за прошка и си припомним всичките Му благословения. Ако правим това, вътрешните борби ще стихват. Ще ни бъде по-лесно да отразяваме красотата и светлината на Божията любов.

Молитва: Господи, съживи ни със Своя Дух, за да отразяваме Твоята любов в този свят. Амин.

Мисъл за деня: Как мога да отразявам Божията любов днес?
Сюзан Маас (Орегон)

Да се молим за: ТУРИСТИТЕ.

Остави коментар

Live Reply