Да покажеш любов

Прочит: Матей 25:31-46

 

„А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“

                                                                                      (Матей 25:40)

 

Докато се прибирах, срещнах три малки момичета, които изглеждаха объркани. Те ме попитаха дали не искам да пресека улицата. Аз отвърнах: “О, не, аз чакам автобуса“. Забелязах, че ги разочаровам. Попитах ги къде отиват, а те казаха: „Искаме да пресечем, за да отидем до магазина, но има много коли и ни е страх“.

И аз понякога се страхувам, когато пресичам на толкова оживено място, но подадох ръце на момичетата и им помогнах да стигнат до отсрещния тротоар. Бях уверена, че Бог ни пази. Децата ми благодариха, а аз се зарадвах. С Божията помощ помогнах на тези прекрасни момичета да се справят с нещо, което за тях беше голям проблем. 

Понякога си мислим, че с нищо не можем да помогнем на хората. Но аз вярвам, че с помощта на Бога можем са сторим много повече, отколкото си представяме. Господ се радва, когато проявяваме любов и милост, дори когато ние смятаме, че не правим нищо особено. Той призовава всеки от нас да проявява любов към хората.

 

Молитва: Боже на милостта, учи ни винаги с любов да помагаме на другите. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Нашите дела на милост свидетелстват за Божията любов в този свят.

Линавати Сантосо (Индонезия)

 

Да се молим за: ДЕЦАТА В КВАРТАЛА.

Остави коментар

Live Reply