Да помним

Прочит: Изход 12:14-19

 

„И взе хляб и като благодари на Бога, разчупи го, даде им и каза: Това е Моето тяло, което се дава за вас; това правете за Мое възпоменание.“

                                                                                (Лука 22:19)

 

Преди много години заснехме сватбата си на видеокасета и наскоро решихме да я гледаме отново. Бях изненадан колко детайли съм забравил, макар че често си спомняме за церемонията.

В Библията Бог на много места казва на хората да правят определени неща, които да помогнат на следващите поколения да не забравят Неговите дела. Така беше определен денят за празнуване на Пасха, който трябваше да напомня на всички израилтяни за чудното освобождение от Египет. Жертвоприношенията пък напомняха на Божия народ за извършените грехове и прошката на Бога.

На Тайната вечеря Исус заръча на Своите ученици винаги да възпоменават Неговата смърт и жертвата Му на кръста. В ранната Църква учениците споделяха хляба и виното постоянно. Със сигурност те се замисляха как последните събития от земния живот на техния Учител са променили живота им и си спомняха Неговите думи.

Много важно е освен ежедневните ангажименти, които помним, да не забравяме да споделяме с хората това, което Бог е направил за нас.

 

Молитва: Боже на нашето минало, настояще и бъдеще, благодарим Ти за всичко, което си сторил за нас. Помогни ни винаги да помним Твоята милост и любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще си припомня прекрасните неща, които Бог е направил за мен.

Марк Уолъс (Англия)

 

Да се молим за: ИСТОРИЦИТЕ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply