Да помним

Прочит: Исус Навин 4:18-24

„Тогава Исус говори на израелтяните: Утре, когато синовете ви попитат: Какво означават тези камъни?, тогава да разкажете на синовете си: Израел премина Йордан по сухо.“
(Исус Навин 4:21-22)

С приятелката ми прочетохме на глас едно размишление върху Библията и тя извади от джоба си малко, гладко, розово камъче. Тя ми каза, че винаги го носи, защото ѝ напомня да намира време през деня, за да благодари на Бога за Неговите благословения, да остави зад себе си земните грижи и да насочи ума си само към Него. Всеки път, когато напипа в джоба си това камъче, моята приятелка се моли.
В днешния библейски прочит се разказва как израилтяните вземат дванадесет камъка от реката Йордан със същата цел – да помнят какво Бог е извършил за тях. Броят на камъните съответства на броя на племената. Всеки път, когато поглеждат към тях, израилтяните си припомнят как Господ ги е избавил.
Той призовава и нас да помним. Когато си припомняме Божията милост, която сме изпитали в миналото, се насърчаваме да продължим да се надяваме на тази милост и в бъдеще.

Молитва: Боже, помогни ни да размишляваме за Теб всеки ден. Нека винаги откриваме Твоята милост и да не забравяме благословенията Ти. Амин.

Мисъл за деня: Припомнянето на Божията милост ни дава надежда.
Лин Даниълс (Масачузетс)

Да се молим за: ПРИЯТЕЛИТЕ ВЪВ ВЯРАТА.

Остави коментар

Live Reply