Да помним

Прочит: 1 Коринтяни 11:23-26

 

„… и като благодари, разчупи и каза: Това е Моето тяло, което е разчупено за вас; това правете за Мое възпоменание.“

                                                                   (1 Коринтяни 11:24)

 

По време на Страстната седмица бях на една конференция, където заедно участвахме в Господнята трапеза. Наредихме се един до друг и двама служители ни подаваха от хляба и виното. Отслужването на Причастието по този начин беше нещо ново за мен, в нашата църква си подаваме двата подноса, докато сме седнали.

Чакайки да получа от хляба и виното, забелязах, че двамата мъже, които служеха, казват нещо на всекиго, но не можех да чуя точните им думи. Когато дойде моят ред и ми подадоха хляб, чух: „Нанси, тялото Христово, разчупено за теб“. Другият служител ми подаде вино и каза: „Нанси, кръвта Христова, пролята за теб“.

Очите ми се напълниха със сълзи, докато се връщах към мястото си, беше много емоционално. Макар да знаех, че служителите са прочели името ми на табелката, която носех, казването му на глас направи Причастието толкова лично, сякаш Исус сам ми подаваше хляб и вино.

Замислих се, че често съм толкова заета и разсеяна, че забравям за Христовите страдания на кръста, които очистиха моите грехове. Не случайно апостол Павел ни призовава да помним: „Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той.“ (1 Коринтяни 11:26).

 

Молитва: Господи Исусе, благодарим Ти, че ни каниш на Твоята трапеза с любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус кани всички на Своята трапеза.

Нанси Агилар (Вашингтон)

 

Да се молим за: УЧАСТНИЦИТЕ В ХРИСТИЯНСКИ КОНФЕРЕНЦИИ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply