Да посрещаш

Прочит: Евреи 13:1-3

 

„… странник бях и Ме прибрахте.“

                                                                     (Матей 25:35)

 

Със съпругата ми посрещаме хората, които идват в неделя на богослужение. Христос ни е казал да приемаме странниците, затова ние се стараем да приветстваме с радост всеки, който идва при Него. И други хора от църквата правят всичко възможно да покажат своето гостоприемство.

Един човек, който дойде за пръв път преди няколко години, а сега е член на църквата, ми каза: „Първия път, когато дойдох, се страхувах. Питах се дали в тази църква ще ме приемат“. Той не беше посещавал църква дълги години, защото го бяха отхвърлили заради различната му сексуална ориентация. Сега той сподели: „Онази първа неделя бях толкова щастлив! Много хора дойдоха и ме поздравиха. Сякаш се бях завърнал у дома след дълго отсъствие“.

Понякога ние, които сме в църквата от години, забравяме колко плашещо е да влезеш в нея за първи път. Забравяме и за силата на гостоприемството. Всъщност не е никак трудно да посрещнем новите хора в църквата. Много по-голямо предизвикателство е да бъдем загрижени и любящи към тези, които срещаме всеки ден.

 

Молитва: Господи, помагай ни да гледаме на всички хора с Твоя поглед, с любов, която е живо свидетелство за нашата вяра. Амин.

 

Мисъл за деня: Гостоприемството отваря пътя към споделянето на вярата.

Хъг Лейк (Джорджия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ПОСРЕЩАТ ХОРАТА В ЦЪРКВАТА.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply