Да предадеш контрола

Прочит: Псалм 46:1-3

 

„Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.“

                                                                     (Римляни 8:14)

 

Водех неравна битка с един от онези компютърни проблеми, които никой не може да избегне. По телефона от сервиза ме свързаха със специалист, с когото да разговарям. Вместо да ми дава подробни напътствия какво да правя, той използва специална интернет програма, която му даде достъп до моя компютър. Само седях и гледах как на екрана се показват различни операции.  

Изведнъж ми хрумна – без никакво притеснение бях допуснал абсолютно непознат човек да тършува из компютъра ми. Защо тогава ми е трудно да оставя Исус, Когото познавам, да ръководи живота ми? А ти – с лекота ли отстъпваш и оставяш Святия Дух да те води? Или правиш обратното – противопоставяш се на Бога, когато е най-мъдро да Му повериш изцяло грижата както за себе си, така и за цялата църква?

Духовните ми нужди са много по-важни от земните. Моля се за ходатайството на Святия Дух (Римляни 8:26), за да изпълнявам Божията воля. Искам тя да ръководи моя живот и живота на всички нас.

 

Молитва: Святи Душе, ръководи ръцете, умовете и сърцата ни, за да изпълняваме Божията воля в този свят. Амин.

 

Мисъл за деня: Нека показваме на дело любовта си към Бога, като Му се доверяваме.

Франк Рамирес (Пенсилвания)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, НА КОИТО ИМ Е ТРУДНО ДА СЛЕДВАТ БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО.

 

Остави коментар

Live Reply