Да преместваме планини

Прочит: Матей 17:14-20

 

„… Защото, истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там, и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.“

(Матей 17:20)

 

Когато се върнах от големия град в малкото си родно градче, си мислех, че църквата там не може да се сравнява по блясък с тази, която бях посещавал. Не бях прав. Скоро разбрах, че малкото хора и възможности се компенсираха от огромно посвещение. Те събираха стотици пакети с помощи за пострадали от наводнения и участваха във възстановяването на къщите. Тази малка църква повдига планини в градчето с общите усилия на вярващите.

Хората мислеха за Исус така, както аз мислех за родния си град. Повечето не вярваха, че някой, роден в бедно семейство, може да е Месия. Той беше дърводелец. Прекарваше време с рибарите. Как един обикновен човек можеше да направи нещо за света, още повече – как можеше да го спаси и изкупи?

Когато се съмняваме във важността на своето служение, можем да си спомним, че първите ученици на Исус бяха едва 12 човека, но разкриха Божието величие пред целия свят. Ние можем да сторим същото.

 

Молитва: Отче, колкото и малки и незначителни да се чувстваме, давай ни вяра, за да служим. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да извърша големи дела чрез вяра в Исус Христос.

Джон Груб (Тексас, САЩ)

 

Да се молим за: МАЛКИТЕ ЦЪРКВИ.

 

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

 

 

Остави коментар

Live Reply