Да преместваш планини

Прочит: Матей 17:14-21

 

„Защото, истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там, и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.“

                                                                           (Матей 17:20)

 

След разговори с приятели открих, че аз разбирам и прилагам цитирания стих от седемнадесетата глава на Матей по по-различен начин. Исусовите ученици не разбираха защо не успяват да изцерят болния младеж и техният Учител им разкри причината – маловерието. Той им каза, че със силна вяра могат да сторят всичко, дори да преместят планина.

Когато четат тези думи, много хора си представят планината, която се разклаща и с огромните си скали и гори се премества в някаква посока, за да отстъпи пред тези, чийто път е препречвала. Аз обаче си представям как премахвам планината от пътя си камък по камък и дърво по дърво.

Дори да имаме силна вяра, Бог помага планината да се премести в подходящото време. Освен вярата, ни трябва търпение и постоянство, за да преживяваме чудеса. Ако е Божията воля, вярата ни ще премества планини. Камък по камък.

 

Молитва: Боже, нека вярата ни да бъде толкова силна, че да премества планини. Помагай ни, когато достигаме бавно до целта според Твоята воля. Амин.

 

Мисъл за деня: С Божията помощ мога да премествам планини. Камък по камък.

Трейси Кокс (Тексас)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО НОСИ ТЕЖЪК ТОВАР.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply