Да преодолееш горчивината

Прочит: 2 Коринтяни 2:5-10

 

„Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви.“

(Ефесяни 4:26)

 

Когато постъпих в колеж, мечтаех да се изявявам в различни продукции на малкия и на големия екран. След като завърших, работих в няколко местни телевизионни програми, както и в един филмов проект, но това беше всичко. Постепенно мечтата ми започна да се изпарява, докато един ден получих втори шанс. Захванах се здраво за работа, но след неколкомесечен труд партньорът ми в по проекта заяви, че се отказва. Чувствах се изключително гневен.

През същата седмица на библейския урок в църквата говорихме за прошката. Прочетохме Притчи 20:22 и разговаряхме за съветите, които Библията ни дава по отношение на хората, които са се отнесли несправедливо към нас. Разгледахме и Марк 11:25, където четем да прощаваме на своите ближни, преди да се молим на Бога. Помислих си: за да простя, трябва първо да превъзмогна горчивината. Единственото решение, за което се сетих, бе да помоля Господ да ме промени. Това стана моя постоянна молитва и след време почувствах, че се освобождавам от чувството за обида.

Бог може да ни избави от болката и горчивината, които отнемат нашата радост и ни пречат да прощаваме. Можем да бъдем спокойни, защото когато и да се обърнем към Него, Той е готов да ни помогне.

 

Молитва: Боже, утешавай ни, когато се чувстваме наранени и разочаровани. Води ни чрез Своето слово, в което откриваме сила и подновена надежда. Амин.

 

Мисъл за деня: Библията може да ни води към нов начин на живот.

Ейвън Уайт (Тенеси)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СИ ТЪРСИ ПО-ДОБРА РАБОТА.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply