Да променим света

Прочит: Марк 12:28-33

„И както желаете да постъпват човеците с вас, така и вие постъпвайте с тях.“
(Лука 6:31)

Два дена в седмицата използвам градския транспорт. Откривам, че пътуването с автобус е полезно преживяване. Винаги ме впечатлява Божието присъствие в живота на хората около мен. Шофьорите са много внимателни и дори изчакват пътниците, които закъсняват и се качват в последния момент. Поздравяват всички, не само редовните пътници, и помагат на хората с увреждания. Вдъхновява ме и добротата на самите пътници. Ако някой се нуждае от помощ, те се отзовават – отстъпват местата си на възрастните, вдигат нечия тежка чанта, качват детските колички.
Често си мислим, че трябва да вършим големи дела, за да променяме света. Но пътуванията с автобуса ми напомнят, че малките добри дела, които обикновени хора вършат, са не по-малко важни. Колко по-добро място може да бъде светът, ако постъпваме с другите така, както искаме да постъпват с нас! Можем да служим на Бога всеки ден, като проявяваме доброта към хората.

Молитва: Любящи Боже, помогни ни да показваме Твоята любов чрез добри дела и думи към хората, които срещаме всеки ден. Амин.

Мисъл за деня: Служа на Бога, като проявявам доброта към хората.
Маргарет Мартин (Австралия)

Да се молим за: АВТОБУСНИТЕ ШОФЬОРИ.

Остави коментар

Live Reply