Да проповядваме евангелието

Прочит: 1 Солунци 2:9-13

„Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази: „Да обичаш ближния си, както себе си.“
(Галатяни 5:14)

Когато бях малка, за известно време неделното училище водеше моята майка. Тя ни учеше да мислим за себе си като за огледало, което отразява Христовата любов в този свят чрез дела.
Години наред слушах колко важно е християните да са свидетели за Христос, но това ми звучеше като някакво агресивно противопоставяне на невярващите хора, затова трудно го приемах. Притеснението ми отпада, когато си спомня идеята мама за отразяването на Христовата любов. Не е в природата ми да говоря напористо за Бога. Чувствам се по-комфортно, когато знам, че хората могат да видят Христос в моето поведение.
Проявата на любов е начин да проповядваме евангелието. Всеки от нас е призован да споделя Божията любов с хората. Това е основна наша цел. Споделянето е служение. Ние даваме на другите това, което сме получили от Бога. Служим на Господа, като служим на хората и делата ни потвърждават нашите вярвания.

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че правиш възможно да отразяваме Христос с живота си. Помагай ни да не забравяме, че Твоята светлина свети чрез нас. Амин.

Мисъл за деня: Как проповядвам евангелието?
Дъсти Рийд (Невада)

Да се молим за: НЕДЕЛНИТЕ УЧИТЕЛИ.

Остави коментар

Live Reply