Да простиш

Прочит: Матей 6:9-15

 

„… и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници.“

                                                                                 (Матей 6:12)

 

Аз и още три деца се замеряхме със снежни топки. Снегът беше влажен и топките се превръщаха в тежко „оръжие“. Една от тях, която  хвърлих с цялата сила, на която е способно осемгодишно дете, полетя право към лицето на Кен. Той се хвана за окото и докато се усетя, го закараха в болницата. Бях шокиран и изплашен. Никой не ме виждаше в този момент и аз не продумах и дума за случилото се, въпреки че Кен имаше проблеми със зрението седмици наред.

След като слушах проповеди за прошката в продължение на 30 години, осъзнах, че щом прошката е част от Господнята молитва, значи е наистина важна за Бога. Започнах да прощавам и да искам прошка.

Кен, който вече трябваше да е на около 50 години, зае първо място в списъка ми. Ръцете ми се изпотиха, докато набирах телефонния му номер. „Помниш ли снежната топка, която уцели окото ти?“ – попитах аз. Заеквайки, се извиних и помолих да ми прости. Той отвърна: „Естествено че ти прощавам, та ти беше дете!“. Кен ми разказа, че не е имал сериозни проблеми след този инцидент. Затворих очи и можех да почувствам успокоението и мира, които ме изпълниха. Благодарих на Кен за доброто му сърце, както и на Бог за дара на прошката.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че прощаваш нашите грехове. Посочи ни хората, на които трябва ние да простим, както и тези, на които трябва да поискаме прошка. Молим се така: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Никога не е късно да поискаш прошка.

Джеймс Дейвидсън (Канада)

 

Да се молим за: ОЧНИТЕ ЛЕКАРИ.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply