Да работим като за Господа

Прочит: Ефесяни 6:5-9

„… слугувайте с добра воля като на Господа, а не на човеци.“
(Ефесяни 6:7)

Бях на около тридесет години и от няколко години бях християнин. Работех като компютърен специалист в голяма компания. Един ден се опитвах всячески да открия грешката в една от своите програми, но не успявах. Дори започнах да се съмнявам в професионалните си умения. Спомням си, че се молех: „Господи, бих предпочел да служа на Теб на пълен работен ден“. Тогава мислех, че такава е работата само на пасторите, църковните служители и мисионерите. Но в онзи ден сякаш чух Бог да ми казва: „Ти вече ми служиш на пълен работен ден. Поставил съм те на това място“.
От този случай научих, че Бог се радва на искрената ни и посветена работа независимо каква е тя. Той призовава определени хора да бъдат пастори и църковни служители, но и призовава всички християни да Му служат в своите домове и на различните си работни места.
Каквото и да работим, можем да работим като за Господа (вж. Колосяни 3:23). Призовани сме да работим от сърце и с ентусиазъм, така че винаги да прославяме Бога.

Молитва: Боже, помагай ни да работим така, че да Те прославяме. Амин.

Мисъл за деня: Ще служа на Бога където и да се намирам.
Уитни Майърс (Пенсилвания)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СКОРО СА ПОВЯРВАЛИ.

Остави коментар

Live Reply