Да растем

Прочит: Колосяни 3:1-11

 

„Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“

(2 Коринтяни 5:17)

 

 

Един ден разглеждах цветните лехи и забелязах, че са обрасли с трева и бурени. Реших да се заема с тях и да ги почистя. Премахнах бурените и добавих тор, за да подхраня цветята. Когато приключих, си помислих, че и с духовния ми живот е същото – всичко ще е много по-красиво, ако се освободя от бурените. Притеснението, разочарованието и болката ме изтощават. Духовните треви и бурени ми пречат да се богоуподобявам. Не винаги е лесно, но искам да продължавам да раста във вярата, за да прославям Бога с живота си. Надявам се, че като Божи деца можем да посрещнем с радост растежа във вярата и пълноценния живот.

 

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти, че ни насърчаваш да растем. Помагай ни, когато даваме всичко от себе си в служението. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Какво трябва да почистя, за да живея пълноценен духовен живот?

Мери Гълтъм (Индонезия)

 

Да се молим: ДА РАДСТЕМ ВЪВ ВЯРАТА.

 

Остави коментар

Live Reply