Да се молим непрестанно

Прочит: 1 Солунци 5:16-18

 

„Непрестанно се молете.“

(1 Солунци 5:17)

 

Спомням си първия път, когато прочетох стиха от 1 Солунци, в който се казва да се помил непрестанно. Ако изпълня тази заръка, помислих си аз, как изобщо ще имам време за останалите си ангажименти? След много сериозен размисъл открих как мога да се моля непрестанно.

Реших да започна деня със сърце, обърнато към Бога. скоро разбрах, че всичко е по-леко, когато подходя с тази нагласа. Например, докато почиствам дома си, благодаря на Бога за реда в моя живот. Когато готвя, се моля за тези, които се хранят на моята трапеза, както и за всички, които нямат какво да ядат. Бурените, които отскубвам в градината, ми напомнят да забравя за болките от миналото.

Всеки момент от нашия живот е възможност за молитва. Аз искам да се възползвам от всяка такава възможност.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти, че чуваш нашите молитви. Нека виждаме всяка възможност да общуваме с Теб и да се възползваме от тези възможности. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще се моля непрестанно.

Моника Андерман (Ню Йорк)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ПРИТИСНАТИ ОТ ХИЛЯДИ ОТГОВОРНОСТИ.

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply