Да се откажеш

Прочит: Матей 11:28-30

 

„Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.“

(Филипяни 4:6)

 

В крайбрежната част на Луизиана имаме метод за ловене на раци. Закачваме парче месо – в повечето случаи пилешко – на дълга връв и я хвърляме във водата. Когато усетим, че ракът дърпа връвта, започваме бавно да я изтегляме. Раците се захващат здраво за месото и попадат в капан. Методът действа безотказно само защото те не знаят кога да се откажат.

И с хората се случва същото. Захващаме се здраво за някакъв тежък товар в този свят и полагаме неимоверни усилия, за да го задържим. Често сме вкопчени в проблемите си, опитвайки се да ги разрешим сами. Тогава губим хоризонта и не проявяваме мъдростта да се пуснем и освободим от примката. Библията ни съветва да признаем своето безсилие и да възложим проблемите си на Бога, но за да го сторим, трябва да сме готови да се откажем от желанието да контролираме тяхното разрешаване. Тогава нашият Господ ни дарява онзи мир, който надхвърля всяко човешко разбиране, и ни извежда от мрака.

 

Молитва: Господи, помогни ни да Ти се доверим и да осъзнаем, че е по-добре да пуснем проблемите, в които сме се вкопчили, и да ги възложим на Твоята грижа. Амин.

 

Мисъл за деня: Кой свой проблем мога да възложа на Бога днес?

Дейвид Маккейн (Луизиана)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ УЧИ ДА СЕ ОТКАЗВА ОТ НЕНУЖНОТО.

 

 

Остави коментар

Live Reply