Да се завърнеш в „Египет“

Прочит: Изход 3:7-15

 

„Бог му отговори: Аз ще бъда с теб…“

                                                               (Изход 3:12)

 

„Ето ме отново тук“ – си мислех, докато шофирах в родния си град. Четвърти път за месеца идвах, за да помогна в грижата за моята баба, която се беше наранила и имаше нужда от помощ. Бях готова на всичко за нея, но улиците ми навяваха спомени, които не исках да връщам отново. Изобщо не исках да продължа, дори питах Бога дали не трябва да се върна. Толкова беше болезнено.

След няколко седмици Господ обърна вниманието ми към откъса от Изход 3:7-15. Моисей беше убил човек в Египет и замина да живее в друга земя, където няколко години по-късно срещна самия Бог в горящия храст. Той го изпрати отново в Египет, за да избави Неговия народ от робство. Моисей обаче не искаше да тръгне и каза на Бога: „Кой съм аз, че да ида при Фараон?“. Божият отговор беше: „Аз ще бъда с теб“.

Тези думи останаха дълбоко в сърцето ми: „Аз ще бъда с теб“. Почувствах увереност, че Бог ще бъде с мен и ще ми даде силата, от която се нуждая, за да издържа на изпитанието. С Божията помощ аз можех да преодолея болката и да се върна към моя „Египет“.

 

Молитва: Верни Боже, благодарим Ти, че винаги си на наша страна във време на беда. Давай ни мъдрост, за да търсим Твоята помощ, и смелост, за да следваме напътствията Ти. Амин.

 

Мисъл за деня: Господ ще бъде с нас, когато преминаваме през трудности.

Синди Райън (Ню Йорк)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ БОРИ С БОЛЕЗНЕНИ СПОМЕНИ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply