Да следваме Бога

Прочит: Псалм 16:1-11

 

„Винаги слагам Господа пред себе си; понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя… Ще ми изявиш пътя на живота…“

                                                                            (Псалм 16:8, 11)

 

Тръгнах на разходка с нашето ново кученце. Той не беше свикнал с каишката и се дърпаше. Или тичаше пред мен, или заставаше зад краката ми. Когато го пуснах, той се затича силно по улицата и изплаши един човек, идващ насреща. Колко по-лесно щеше да премине разходката ни, ако просто ходеше до мен!

Понякога в отношенията си с Бога приличам на моето куче – тичам много бързо напред, стрелкам се в обратната посока, когато нещо интересно привлече вниманието ми, вземам прибързани решения. Колко по-лесно би било, ако просто ходя заедно с Христос! Така ще се радвам на Неговото присъствие, ще получавам Неговата помощ и водителство, вместо да се лутам в своите объркани пътища.

Кучето ми порасна и сега общата ни разходка е голямо удоволствие. Той се движи близо до мен и заедно се любуваме на природата. Надявам се и аз да се науча да се покорявам на Бога и да Му се доверявам.

 

Молитва: Боже на мъдростта, помагай ни да Те следваме там, където ни водиш. Амин.

 

Мисъл за деня: Ако следваме Бога, ще стигнем там, където Той иска да ни отведе.

Ан Стюарт (Австралия)

 

Да се молим: ДА СЛЕДВАМЕ БОГА.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply