Да слушаш, докато четеш

Прочит: Лука 10:38-42

 

„Пази крака си, когато отиваш в Божия дом, защото да се приближиш да слушаш е по-добро, отколкото да принесеш жертва на безумните…“

                                                                                      (Еклисиаст 5:1)

 

Когато бях малък, ходех на бойни изкуства. Всяка тренировка започваше с поклон пред инструктора и пред най-старшия в групата, което бе израз на уважение и благодарност за това, на което предстои да ни научат. Следваше специална медитация. Трябваше да оставим настрана проблемите и да подготвим ума си да възприеме инструкциите на учителя.

Този подход може да ни помогне при четенето на Божието слово. За да насочим ума си към неговите истини, трябва да спрем да мислим за колегата, който ни дразни, за проблемните ученици, за страха от безпаричие. Едва когато сторим това, ще можем да се съсредоточим върху това, на което Бог иска да ни научи. Той може да ни даде мъдрост как да се справим с колегата или финансовия си проблем, но ако прочитът се пречупва през нашите тревоги, ще изпуснем най-важния урок. Ето защо в Еклисиаст 5:1 се казва: „Пази крака си, когато отиваш в Божия дом, защото да се приближиш да слушаш е по-добро, отколкото да принесеш жертва на безумните“. Псалм 119:105 гласи: „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми“. Ако позволим всичко, с което ежедневието ни разсейва, да повлияе и върху изучаването на Божието слово, ще поемем по грешен път. Ако четем смирено и с отворени сърца, готови да слушат Неговия глас, Бог ще осветява нашите стъпки.

 

Молитва: Господи, отваряй сърцата ни, за да бъдем готови да Те слушаме. Давай ни спокойствие, за да приемем смирено Твоите напътствия. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато започна да чета Библията, ще помоля Бога да заглуши всяка тревога, която ме разсейва.

Кайли Тафт (Тенеси)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ПОСЕЩАВАТ БИБЛЕЙСКИ УРОЦИ.

Остави коментар

Live Reply