Да служиш на Бога

Прочит: Лука 2:36-38

„Когато Ти каза: Търсете лицето Ми, моето сърце Ти каза: Лицето Ти ще търся, Господи.“
(Псалм 27:8)

На 16 ноември 2016 г. бях приета в методисткия манастир „Амигас дел Сеньор“, за да служа до края на живота си. Също като Анна в Евангелието според Лука имам привилегията да живея в Божия дом. Вярното служение на Анна в пост и молитва ѝ помогна да разпознае Спасителя на света, когато се появи. Кой можеше да предположи, че Той ще дойде на света като беззащитно дете? Но Анна видя в това дете Бога.
Аз се надявам скромният живот на молитва, който съм избрала, да ми позволи да виждам Бога в творението и в хората. Вярвам, че всички ние – чрез духовните практики на молитвата, размишлението, четенето на Библията, общото богослужение и служението на нуждаещите се – можем да станем по-отворени към това да разпознаваме Божието дело в света около нас.

Молитва: Любящи Боже, помагай ни със Своята благодат да бъдем отворени за присъствието Ти в живота ни. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

Мисъл за деня: Бог е навсякъде около нас.
Сестра Конфианца дел Сеньор (Хондурас)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЛУЖАТ В МАНАСТИР.

Остави коментар

Live Reply