Да споделя вярата

Прочит: 1 Петр. 3:13-16

„И така, решете в сърцата си да не обмисляте предварително какво да отговаряте, защото Аз ще ви дам така мъдро да отговорите, че всичките ви противници да бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.“
(Лука 21:14-15)

По време на следването си по програмата за студентски обмен в Япония се чувствах много несигурно и некомфортно. Беше ми доста трудно. Веднъж мой приятел ме покани на рожден ден, където не познавах нито един от останалите трима гости. За радост, те учеха в моя университет и намерихме общи теми за разговор.
Едно от момичетата ме попита: „Ти коя религия изповядваш?“. „Християнин съм“ – отвърнах аз. Тогава тя и другото момиче започнаха да ми задават въпроси за християнството, за моите убеждения и дори за политически и икономически теми. Момчето, което ни слушаше внимателно, поиска да разбере някои неща за моята църква. После дори ме помоли да му обясня какво е Троицата! След двучасови разговори разбрах, че и тримата изповядваха друга религия, но сега разбираха много неща за християнството.
Докато се прибирах, се запитах дали отговорите ми бяха правилни. Стана ли ясно, че отношенията ми с Христос са на първо място в моя живот? Разбра ли се, че любовта е в основата на моята вяра? Днешният библейски стих ме успокоява. Ако се доверяваме на Бога и сме в постоянно общение с Него, Той ще ни помогне да казваме и вършим правилните неща в правилното време.

Молитва: Господи, помагай ни да Те прославяме чрез всичко, което казваме или вършим, за да привличаме и други хора към Теб. Амин.

Мисъл за деня: Бог може да ми помогне да споделям вярата си във всякакви ситуации.
Ричард Мел Каплис (Филипини)

Да се молим за: СТУДЕНТИТЕ В ЧУЖДА СТРАНА.

Остави коментар

Live Reply