Да устоим

Прочит: Ефесяни 6:10-18

„Господи, смили се над нас; Теб чакаме; бъди ни мишца всяка сутрин и избавление за нас в усилно време.“
(Исая 33:2)

Преди две години, след продължила два дена силна буря, трябваше да пътувам за мероприятие в една от нашите църкви. Минах през борова гора, където видях един район, в който почти всички дървета бяха наклонени под един и същи ъгъл или паднали. Предположих, че заради лошата почва те не са издържали на бурния вятър и са се наклонили. Но макар да звучеше логично, това обяснение не беше правилно. По-късно разбрах, че вятърът не е духал в обичайната посока и дърветата не са издържали на неговата сила.
Замислих се за своята вяра. Няколко пъти съм изпадал в подобни ситуации – изненадан от посоката на вятъра и неподготвен за неговата сила. Растежът във вярата означава да осъзнаваме своята слабост и нуждата от спасителната благодат на Христос. Само Той може да ни помогне да устоим дори в неочаквани ситуации.

Молитва: Милостиви Боже, помогни ни да осъзнаем своята слабост и грижата на Твоя Син и наш Спасител – Исус Христос. Амин.

Мисъл за деня: Христос е моята сила.
Едуардо Конде (Португалия)

Да се молим за: ЖЕРТВИТЕ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ.

Остави коментар

Live Reply