Да устоиш

Прочит: 1 Петр. 4:12-19

„Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.“
(1 Петр. 4:19)

С подкосени крака и треперещ глас излязох и изнесох изложението си за детското възпитание на конференцията за родители. Беше огромно предизвикателство да застана пред толкова хора и да споделя това, на което Бог ме е научил. Но един мъж в залата беше ядосан. Той пишеше бележки и се обаждаше, за да спрат моето участие, понеже съм жена. В крайна сметка успя и аз не говорих отново пред публика в продължение на месеци. Запазих мълчание и не изпълних това, което Бог ми беше възложил.
Интересно е, че самосъжалението може да се превърне в навик. То може да ни попречи да се учим, да растем и да постоянстваме в доброто. За радост, Бог използва нашите поражения и победи (Римляни 8:28).
Постепенно Той ми помогна да възвърна своята увереност и отново да изляза пред публика. Разбрах, че самосъжалението не е решение на проблемите. Когато вярата ни е подложена на изпитание, а това се случва, трябва да продължим да служим с увереност, че Бог ще ни благослови. Той ни обещава: „Блажен онзи човек, който устоява на изкушение; защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат“ (Яков 1:12).

Молитва: Боже, помогни ни да Ти се доверяваме във всяка победа и във всяко поражение. Благодарим Ти, че всичко това съдейства за наше добро. Амин.

Мисъл за деня: Дори да страдам, аз съм благословено Божие дете.
Мей Патерсън (Алабама)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ПРЕСЛЕДВАНИ ЗАРАДИ ВЯРАТА СИ.

Остави коментар

Live Reply