Далеч от дома

Прочит: Битие 28:10-22

„Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в суша и ще дава сила на костите ти…“
(Исая 58:11)

Бях на 31 години и на житейски кръстопът. Четири години бях преподавател на един тихоокеански остров и договорът ми изтичаше. Къщата ми беше изолирана от селото. Нямах телефон и църква, където да ходя. Бях се развела и скоро щях да съм безработна. Макар че се намирах на хиляди мили от дома, чувствах Божието присъствие.
Докато мислех за бъдещето, се изкачих по прашния път и се загледах в синьото небе. Слънцето огряваше лицето ми. Помолих Бог да ми даде насока. Трябваше ли да заживея отново с родителите си в Америка? Трябваше ли да се върна в колежа? Беше ли добре да потърся нова работа на това място? Какво трябваше да правя?
Отговорът дойде съвсем ясно: „Направи това, което искаш. Само помни, че съм с теб, и каквото и да правиш, го прави с Мен“. Сърцето ми се изпълни с мир и сигурност. Щях да намеря посоката и всичко щеше да е добре.
Оттогава изминаха 40 години. Разбрах силата на думите, които Бог казва на Яков: „Ето, Аз съм с теб и ще те пазя, където и да идеш“ (Битие 28:15). Когато се обърна назад, виждам Божието присъствие при всяка своя стъпка.

Молитва: Боже, много е насърчително да знаем, че винаги си с нас и никога няма да ни оставиш. Благодарим Ти за Твоята вярност. Амин.

Мисъл за деня: Каквото и да правя, Бог ще бъде до мен.
Карън Люис (Флорида)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ИМА НУЖДА ОТ НОВА РАБОТА.

Остави коментар

Live Reply