Дар на живот

Прочит: Йоан 3:16-21

„… Да възлюбиш ближния си като себе си…“
(Марк 12:31)

Скоро получих нещо, което смятам за дар на живот. Не знам как стана, нито някога ще разбера, но сега съм свободен от физическата и емоционалната болка. Имам надежда, която промени отношението ми към живота.
Какъв дар ли? Намери се донор, от когото получих съвместим бъбрек. Зная, че трансплантации се правят всеки ден, но тази беше най-важното нещо за мен и съм благодарен на Бога.
Мисля си и за другия голям дар, който имам: „Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син“. Благодарение на безкрайната Божия любов ние получихме свобода от греховете и обещание за вечен живот. Не бива да подминаваме Голгота, мислейки, че това е просто един хълм. Голгота е изворът на нашата надежда и истинският дар на живота – тук и във вечността.
Аз съм благословен. Всички сме благословени чрез Божията милост.

Молитва: Отче, нека никога не преставаме да ценим даровете, които получаваме от Тебе. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

Мисъл за деня: Чрез мен Божията милост може да достига до хората в този свят.

Да се молим за: ДОНОРИТЕ НА ОРГАНИ И ТЕЗИ, КОИТО ГИ ПРИЕМАТ.
Уилям Клайн (Калифорния)

Остави коментар

Live Reply