Дарът на молитвата

Прочит: Яков 5:13-16

„Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“
(Яков 5:16)

Веднъж съпругът ми Милт се беше прибрал от християнска почивка и когато влязох в дневната, очаквах да го заваря облегнат удобно в своето кресло. Но за моя изненада, вместо това той беше коленичил на пода с Библия в ръка. Бях свикнала да го виждам седнал с Библията всяка сутрин, но на колене – никога.
Не след дълго забелязах белези по килима, защото мъжът ми не си падаше по кратките молитви. Той изучаваше Божието слово и се молеше за всеки един член от семейството поотделно.
Днес, няколко десетилетия по-късно, съпругът ми, който се моли за нас, продължава да е най-прекрасната гледка в нашия дом. Тялото му вече е доста слабо и има проблеми, но духът му остава все така силен. Много съм спокойна, когато знам, че всеки ден той се моли за мен, за децата и внуците ни. Какъв безценен дар!

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти за тези, които се молят за нас. Помагай ни да следваме примера на Исус и да се молим за другите. Амин.

Мисъл за деня: Молитвата е безценен дар, който мога да дам на някого.
Лидия Харис (Вашингтон)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ МОЛИ ЗА МЕН.

Остави коментар

Live Reply