Дарът на приятелството

Прочит: 1 Царе 18:1-4

„Човек, който има много приятели, намира в това погубването си; но има приятел, който се държи по-близко и от брат.“
(Притчи 18:24)

Когато бяхме на осем години, с едно от децата от квартала сключихме приятелски договор, който скрепихме със специално ръкостискане и намигване. Обещахме се да бъдем заедно и да се забавляваме. Две години по-късно той се премести със семейството си – бях съкрушен. Баба ме успокояваше с думи, които помня и до днес: „Ти спази своето обещание за приятелство и ако приятелят ти се върне, съм сигурна, че отново ще бъдете заедно“. Това беше първият ми урок по приятелска вярност.
И сега скърбя при загубата на приятели – независимо дали ми ги отнема разстоянието или смъртта – но съм благодарен за времето, което Бог ми подарява с тях. За мен приятелството е дар от Бога, който ни носи радост и духовен растеж. Бог прави така, че да станем добри и посветени приятели, които се изграждат взаимно (Притчи 27:17) и са по-близки дори от роднини. Такива бяха Йонатан и Давид. Начинът, по който Бог изпраща хора в живота ни и ни помага да станем близки приятели, е ценен дар.

Молитва: Небесни Татко, прославяме Те за приятелствата, които си ни подарил. Помагай всеки от нас да бъде верен приятел, който показва Христовата любов на хората. Амин.

Мисъл за деня: Приятелите ми са прекрасен дар от Бога.
Майк Медейрос (Калифорния)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ТЪРСЯТ ПРИЯТЕЛИ ХРИСТИЯНИ.

Остави коментар

Live Reply