Дарът на прошката

Прочит: Ефесяни 1:3-10

 

„… колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни.“

                                                                                (Псалм 103:12)

 

Наскоро изгубих доста пари заради човек, който се представяше за християнин. Бях много наранена от случилото се и не можех да си простя, че не потърсих Божията мъдрост, преди да инвестирам парите си. Проявих се като лош настойник на благата, които Той ми беше подарил. По-късно осъзнах, че за да ми прости Бог, първо аз трябва да простя на себе си, защото Той ме обича.

Дарът е истински ценен само ако бъде приет, а Господ иска да ни приближи до Себе Си. Нашият Бог е велик, прощаващ, бавен да се гневи и безусловно обичащ. Той ни прощава, когато съгрешим, ако искрено се покаем. В Псалм 51:17 се казва: „сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш“.

Когато се отърся от вината и позволя на Бог да действа в моя живот, откривайки Неговата необятна любов, чувствам реалността на Божието присъствие. Той ме обича не защото правя добри неща, а защото съм Негово дете, за което Христос умря. Божията любов е за всички нас.

 

Молитва: Любящи Отче, помогни ни да разберем, че Твоята любов е скъпоценна и милостта Ти няма край. Амин.

 

Мисъл за деня: Прости на себе си и позволи на Бога да те изцели със Своята прошка.

Вероника Камиди (Кения)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, НА КОИТО ИМ Е ТРУДНО ДА ПРОСТЯТ.

Остави коментар

Live Reply