Дърводелецът

Прочит: 2 Коринтяни 5:16-21

„Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“
(2 Коринтяни 5:17)

Имам малък магазин за дървени изделия в мазата на къщата и много обичам да изработвам различни предмети. Един ден работех над едно парче от дъб и се питах как само с няколко движения с инструментите един обикновен дървен материал може да се превърне в нещо красиво. Грубото дърво може да се изглади и да разкрие неподозирани форми. Дърводелецът гледа на дървото по различен начин, търсейки това, в което то може да се превърне в ръцете му.
Докато работех над дъбовото парче, осъзнах, че нашият Спасител, Исус Христос, беше дърводелец и вероятно ме разбира напълно. Както дърводелецът гледа на дървения материал, така и Исус гледа на нас, като вижда не само сегашното ни състояние, но и какви можем да станем. Преди да Го срещнем, ние приличаме на грубото дърво, но Спасителят ни изглажда, като отнема греха ни, и ни оформя в Своите нежни ръце, за да се превърнем в нещо красиво.

Молитва: Господи Исусе, превърни ни в красиви Твои произведения, които са готови да служат. Отвори очите ни, за да виждаме красотата наоколо. Амин.

Мисъл за деня: В ръцете на Исус се превръщам в нещо красиво.
Майлс Търнър (Илинойс, САЩ)

Да се молим за: ДЪРВОДЕЛЦИТЕ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply