Давай с благодарност

Прочит: 2 Коринтяни 8:1-9

 

„Донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома Ми…“

                                                                     (Малахия 3:10)

 

По време на една мисия в Еквадор посетих местна църква, която се намираше високо в Андите. Пасторът и съпругата му с гордост пожелаха да покажат на доброволческата ни група своята църква, където на едно специално отделено място видяхме царевица. Попитахме дали това няма някакво особено значение за тях, но те обясниха, че в тяхната земеделска култура хората от църквата винаги носят там една десета от всичко, което са произвели, като дар за Господа. Те разказаха, че използват храната, за да помагат на по-бедните хора от селото, които нямат достатъчно, а в определени дни приготвят обща трапеза за цялата църква, на която свидетелстват за Божията любов в техния живот.

Бях удивена от подобна щедрост и отдаденост. Какво би станало в нашите църкви, ако ние решим да даваме на Бога точно една десета от това, което имаме? Колко ли нужди бихме посрещнали?

 

Молитва: Боже, помогни ни да осъзнаем, че всичко, което имаме, идва от Теб. Нека даваме щедро, за да помагаме и на другите. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да помогна на някой, който е гладен?

Кейти Норман (Алабама)

 

Да се молим за: ГЛАДНИТЕ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply