Давай с радост

Прочит: Марк 12:41-44

„Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“
(2 Коринтяни 9:7)

Нашият пастор ни предизвика да открием дълбочината на щедростта и благословението на даването. В продължение на 15 дена получавахме различни задачи, които трябваше да ни помогнат.
През това време си спомних, че в първите години на семейния си живот родителите ми са имали финансови проблеми заради ниски доходи, разходи по семинарията, болести и неработещ автомобил. По време на едно молитвено събрание един от присъстващите станал и разказал за семейство от църквата, което имало сериозни проблеми с парите и се нуждаело от помощ. Баща ми имал само два долара, но с радостно сърце ги дарил за каузата. На следващия ден той с изненада научил, че парите се събирали за неговото семейство.
Благодарна съм на татко за неговия пример на жертвоготовност. Още по-силен пример за жертва и любов ни даде нашият Господ Исус Христос. Когато имам възможност да пожертвам пари или време, аз размислям върху тези два примера на себеотричане и давам с радост и от сърце.

Молитва: Щедри Боже, помогни ни никога да не приемаме за даденост всичко, което идва от Теб. Давай ни щедро сърце, когато служим на хората в Твое име. Амин.

Мисъл за деня: Ако се замислям за Божите благословения, ще бъда по-щедър.
Джой Фрийман Бъф (Северна Каролина)

Да се молим: ДА ДАВАМЕ С РАДОСТ.

Остави коментар

Live Reply