Действена любов

Прочит: Матей 7:7-12

 

„И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.“

(Матей 7:12)

 

Във фитнеса, където ходя, всеки посетител си има електронен чип за входната врата. В един студен ден чух почукване по стъклената ѝ част, но не обърнах внимание. То спря за момент и след малко се повтори. Обърнах се и видях млада жена, облечена в спортни дрехи, която трепеше навън. Погледнах Джон, един приятел, с когото спортуваме заедно, и го попитах: „Познаваш ли дамата?“. Той каза, че не я познава, но побърза да ѝ отвори. Тя беше тренирала рано сутринта и си беше забравила цялата връзка с ключове, затова нито можеше да отключи колата си, нито да влезе обратно във фитнеса.

Джон без никакво колебание помогна на жената, като я смяташе за част от нашата група. Така Христос иска да се отнасяме с хората – да отваряме вратата и да посрещаме всеки с любов и надежда. Христос познава живота на всеки човек, а ние трябва да имаме грижа и разбиране към всекиго. Само по този начин можем да засвидетелстваме Неговата любов на дело и да изграждаме по-добри взаимоотношения с Бога и с хората.

 

Молитва: Господи, помагай ни да слушаме и да откриваме възможности да се отнасяме с хората така, както искаме те да се отнасят с нас. Амин.

 

Мисъл за деня: Малките жестове могат да бъдат ярко свидетелство за Божията любов.

Арън Зуук (Тексас)

 

Да се молим за: ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СПОДЕЛЯМЕ БОЖИЯТА ЛЮБОВ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply