Дело, което можем да извършим

Прочит: Лука 8:32-39

„Върни се у дома си и разкажи какво направи за теб Бог. И той отиде и разгласи по целия град какво направи за него Исус.“
(Лука 8:39)

Дълго време се притеснявах, че не мога да отговоря на очакванията на Бога. Четях за делата на първите мъже на вярата и знаех, че не мога да постигна това, което те са постигнали. Реших да помисля повече върху очакванията на Исус от хората, с които се срещаше.
Когато изцеряваше болни, Той им заръчваше различни неща. На паралитика, когото спуснаха през покрива, Исус каза: „Стани, вдигни постелката си и иди у дома си“ (Лука 5:24). На човека, от когото изгони бесовете, каза да си отиде вкъщи и да разкаже какво е направил за него Бог. Десетте прокажени пък трябваше да отидат и да се покажат на свещениците (Лука 17:14). На Своите ученици Исус заръча да вземат кръста си и да Го следват, както и да създават ученици по целия свят (Матей 28:19).
В един момент осъзнах, че макар поръчението за създаване на ученици да се отнася към всички нас, не сме призовани да правим това по един и същи начин. Мога да започна с малки дела, например да насърча някого, когато имам възможност. Призванието, което имам, е различно от призванието на останалите хора. Нека се радваме на възможността да служим на хората, които имат нужда от помощ. Бог ще помогне на всеки от нас в това дело.

Молитва: Отче, благослови тези, които Ти служат днес. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Бог обича всички нас и ни призовава за различни дела.
Тад Картър (Тексас)

Да се молим: ДА НАМЕРИМ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЛУЖЕНИЕ.

Остави коментар

Live Reply