Десятък

Прочит: Малахия 3:8-12

 

„Донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома Ми, и Ме опитайте сега за това, казва Господ на Силите, дали няма да ви разкрия небесните отвори да излея благословение върху вас, така че да не стига място за него.“

                                                                              (Малахия 3:10)

 

Много обичам книгата на пророк Малахия и съм подчертала много пасажи от нея в своята Библия. Те ми носят успокоение, а понякога и сълзи. Не чета често стиховете, посветени на десятъка. Мислела съм си, че те не се отнасят толкова за мен. Все пак, аз давам в църквата от парите си, от времето си, от възможностите си.

Днес, когато пасторът говореше за десятъка и какво означава да даваме десятък, много хора свеждаха поглед към пода. Настъпи гробна тишина. За мен проповедта беше откровение. Ако всеки дава, каквото може, за Божия храм, ще можем да работим в много служения. Ще можем да даваме насъщния хляб на гладните. Ще служим на тези, които Бог обича. Това не носи ли велика радост? Искам отсега нататък винаги да бъда част от тази радост.

 

Молитва: Господи, помагай ни да бъдем верни в малките неща и да се доверяваме на Твоето слово, за да Те следваме винаги. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще дам с радост това, което мога, за Божието дело.

Лилия Теплюк (Русия)

 

Да се молим за: ЦЪРКОВНИТЕ КАСИЕРИ.

Остави коментар

Live Reply