Децата знаят по-добре

Прочит: Матей 18:1-5

„… А Исус им отговори: Чувам. Не сте ли чели никога тези думи: „От устата на младенците и сучещите приготвил си хвала“?“
(Матей 21:16)

Един ден, докато се приготвяхме да излезем на разходка, четиригодишният ми син каза, че трябва да се помолим, преди да излезем. Когато го попитахме за какво иска да се молим, той отвърна: „Нека да благодарим на Бога за Исус“.
Докато възпитаваме децата си във вярата, те могат да ни дадат напълно нов поглед към нея. Аз през целия си живот се моля, като благодаря на Бога за многото благословения, които ми е подарил. Често много от тях не забелязвам. Но синът ми ми напомни, че сме заобиколени от благословения всеки ден. Едно от най-големите е Исус, Божият Син, чрез Когото Божията благодат достига до всеки от нас. Четиригодишният ми син ми напомни този факт.
Никой не се докосва по-истински до царството Божие от децата. Затова Исус ни казва да бъдем като тях във вярата си.

Молитва: Господи, благодарим Ти за Исус и за изобилната благодат, която стана достъпна за нас чрез Него. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще благодаря на Бога за дара на благодатта в Исус Христос.
Дийпика Шагар (Индия)

Да се молим за: МАЙКИТЕ И СИНОВЕТЕ.

Остави коментар

Live Reply