Динозавърски кости

Прочит: Исус Навин 4:1-9

 

„Тогава боящите се от Господа говореха един на друг; а Господ внимаваше и слушаше; и пред Него бе написана възпоменателна книга за онези, които се бояха от Господа и които мислеха за името Му.“

                                                                           (Малахия 3:16)

 

На верандата ни има купа с малки камъчета. Те не са нищо особено, но ги държим там, защото когато беше малък, внукът ми вярваше, че са динозавърски кости, и гледаше на градината като на находище. Сега тези камъчета ни напомнят за неговото детско въображение.

Израилтяните трябваше да вземат със себе си няколко камъка от река Йордан, които да им напомнят, че са преминали безопасно реката с Божията помощ. Ние също можем да си припомняме Божиите дела в нашия живот, за да се подновява надеждата ни в моменти на отчаяние.

Когато си припомням Божията вярност, съм уверен, че Бог ме помни и името ми е записано в книгата с имената на боящите се от Него (Малахия 3:16).

 

Молитва: Благодарим Ти, Господи, за всичко, което ни напомня за Твоята любов към нас. Молим се: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Днес отново ще си спомня за Божията милост и вярност.

Томас Бюс (Тенеси)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СПОДЕЛЯТ СВОЕТО СВИДЕТЕЛСТВО.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply