Добри и лоши времена

Прочит: Плачът на Йеремия 3:19-24

 

„… във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.“

                                                                                        (Филипяни 4:12)

 

От дълго време нямам работа. Преди винаги съм успявал да си намеря, но сега нещата се усложниха и със сигурност ме очакват сериозни изпитания.

Изпитанията не винаги са наказание. Добрите и лошите моменти са естествена част от нашия живот. Би било наивно да не очакваме трудности, но като християни, имаме надежда в нашия Небесен отец.

Както Йов, така и апостол Павел проявиха мъдрост в устояването на изпитанията. “Доброто ли ще приемаме от Бога, а да не приемаме и злото?“ – попита Йов (2:10). Такава мъдрост е трудна за разбиране. Апостолът пък заявява: „научих се да съм доволен, в каквото състояние и да се намеря“ (Филипяни 4:11).

Аз зная, че в живота има както радостни, така и трудни моменти и уповавам на Бога, Чиято вярност и щедрост се подновяват всяка сутрин (Плачът на Йеремия 3:23).

 

Молитва:  Боже, отнеми страха, когато се изправяме пред изпитанията. Давай ни мир и увереност, че можем да Ти се доверим. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще търся Божията любов и милост.

Уилям Пийпълс (Калифорния)

 

Да се молим за: БЕЗРАБОТНИТЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply