Добри настойници

Прочит: Матей 25:14-29

 

„Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“

(1 Петр. 4:10)

 

Библейският клас за възрастни, който водех, тъкмо беше започнал с молитва. Темата беше настойничеството и това как използваме своето време, таланти и всичко, което имаме. Бях решил да дам петдоларова банкнота на следващия, който влезе в стаята. Когато вратата се отвори и влезе една жена, аз ѝ подадох банкнотата. Тя ме попита защо го правя и аз отвърнах: „Това е подарък. Използвай го, както прецениш“. В началото тя не искаше да я приеме, но когато започна дискусията, я прибра в чантата си.

По-късно жената ми сподели, че е дала банкнотата за фонд, който ще подпомага деца със специални нужди. Тя дори се обадила на свои приятели, разказала им за това и ги приканила те също да дарят нещо. Жената събрала 200 долара за фонда на организацията.

Също както добрия и разумен слуга от Исусовата притча, тя преумножи получения дар. Всеки от нас е благословен с различна дарба и Бог иска да използваме тези дарби (1 Коринтяни 12:4-11). Невероятни неща могат да се случат, ако позволим Божията любов да действа в този свят чрез нашите дарби.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, за Твоята милост. Помогни ни да бъдем добри настойници на Твоите дарове. Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да използвам своите дарби, за да служа на Божието царство?

Фред Борчълд (Масачузетс)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ВОДЯТ БИБЛЕЙСКИ КЛАСОВЕ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply