Добри плодове

Прочит: 1 Йоан. 4:7-12

 

„Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, която звънти, или кимвал, който дрънка.“

(1 Коринтяни 13:1)

 

Докато се радвах на новите цветя в градината, си мислех за новите хора във вярата, които се нуждаят от грижа, за да растат. Тези, които вече са поели своя християнски път, могат да насърчават новоповярвалите чрез Божието слово или като им помагат в трудни ситуации.

Не бива обаче да забравяме, че християнското съвършенство е дело на целия ни живот, затова не бива да проявяваме нетърпение към другите. Всеки има уроци, които трябва да научи. С Божията помощ можем да създадем здрава основа като корените на дървото, от която да израстват нови клони, принасящи плодове. Ако останем здраво основани на Божието слово, ще придобиваме все по-дълбоко разбиране и опит от Божията любов. Можем да имаме доверие на Бога независимо от обстоятелствата.

Както аз се грижа за своите растения, християните трябва да имат грижа за новите във вярата, като ги насърчават и подкрепят. Това може да се осъществи, ако бъдем внимателни, пребъдваме в Бога, растем и принасяме добри плодове.

 

Молитва: Господи, благодарим Ти, че изпращаш в живота ни верни и любящи хора, които ни помагат да растем във вярата. Амин.

 

Мисъл за деня: Кого мога да насърча днес?

Илейн Чипс (Южна Африка)

 

Да се молим за: ДУХОВНИТЕ МИ НАСТАВНИЦИ.

 

Остави коментар

Live Reply