Добри приятели

Прочит: Псалм 18:1-6

„В утеснението си призовах Господа и към Бога мой извиках. От храма Си Той чу гласа ми…“
(Псалм 18:6)

Приятелката ми Вирджиния беше на ръба на изтощението – всеки ден тя ходеше на работа и се грижеше за съпруга си, който беше в последен стадий на рак. Всяка сутрин го оставяше с обяд и вода близо до леглото, а докато излизаше от вкъщи, се молеше: „Господи, как ще правя това!“.
Когато чуха какво я измъчва, няколко човека от църквата решиха да ѝ помагат с храната. Други започнаха са ходят у тях всеки ден, за да прекарат известно време с мъжа ѝ. Четяха Библията и се молеха, говореха си с него, гледаха заедно телевизия. Вирджиния ни сподели колко добре се чувства, като знае, че той получава любов и грижа дори когато тя не си е вкъщи.
Състраданието е процес. Бог беше чул молитвите на Вирджиния и беше подтикнал всички тези хора да помогнат. За нас това беше възможност да проявим своята любов към Бога и да последваме примера на Христос, като споделим нечий товар. Господ беше с Вирджиния и съпруга ѝ през цялото време и им вдъхваше надежда чрез техните приятели и роднини.

Молитва: Отче, благодарим Ти за Твоята грижа и за ръцете, които я проявяват. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Бог е до мен чрез помощта на верни приятели.
Лусинда Ролингс (Индиана)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА НЯКОГО.

Остави коментар

Live Reply