Дори мен

Прочит: 1 Тимот. 1:12-17

„… Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.“
(1 Тимот. 1:15)

Станах християнин едва на 32 години. Преди това не познавах Бога. Когато поглеждам назад към детството и младостта, се срамувам от някои неща, които съм правил. Бях егоист и мислех само за земните си желания.
Отнасям думите на апостол Павел от 1 Тимот. 1:15 и към себе си. Павел, който преследваше християните, преди сам да се обърне към Христос, смята себе си за най-големия грешник. Но за Бога грехът си е грях независимо от положението, което заемаме. Павел казва: „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога“ (Римляни 3:23). Това, което има значение, е, че сме приели Исус Христос като Господ и Спасител. Апостол Павел, воден от Святия Дух, направи много неща за Христос, едно от които беше написването на повечето новозаветни послания. Ако Христос може да използва него по такъв невероятен начин, значи може да използва и всеки от нас.

Молитва: Господи Исусе, помогни ни да използваме дарбите и талантите си, за да служим на Твоето царство. Амин.

Мисъл за деня: Как ще използвам своите дарби, за да служа на Божието царство?
Нейтън Рийд (Мейн)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ИЗПЪЛНЕНИ СЪС СЪЖАЛЕНИЕ.

Остави коментар

Live Reply