Достатъчно

Прочит: Съдии 7:15-25

 

„А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“

(Филипяни 4:19)

 

Съпругът ми наскоро осъзна, че младите семейства в нашата църква имат нужда от повече общение и насърчение. Той предложи да организиране събиране веднъж месечно у нас, а аз се засмях. Вкъщи нямаше достатъчно място, а и нямахме никакво свободно време. Освен това не разполагахме с големи възможности.

Аз все пак реших да пренебрегна всички тези съображения и да оставя всичко в Божията ръка. Случиха се чудеса. Създадохме си нови приятелства, старите се заздравиха, насърчавахме се във вярата и си помагахме, когато някой имаше нужда.

Разбирам Гедеон и съмненията му, че Бог може да използва точно него за Своя план. Разбирам и въпроса му: „С какво ще освободя Израел? Ето, моето семейство е най-незначителното в рода“ (Съдии 6:15). Бог показа на Гедеон, че независимо колко той е слаб, с Божията помощ малкото е достатъчно.

Когато Господ ни призове да направим нещо, за което не се чувстваме достатъчно подготвени, нека не забравяме, че Той дава необходимото, за да бъде осъществено великото Му дело.

 

Молитва: Господи, помогни ни да направим крачката на вярата и да Ти служим където и да ни изпращаш. Амин.

 

Мисъл за деня: Колкото и нищожни да са моите усилия, с Божията помощ това е достатъчно.

Амелия Роудс (Мичигън)

 

Да се молим за: ПРИЯТЕЛИТЕ И СЪСЕДИТЕ.

Остави коментар

Live Reply