Довършени дела

Прочит: Битие 2:1-3

 

„Ръцете на Зоровавел положиха основата на този дом; неговите ръце също ще го изкарат; и ще познаеш, че Господ на Силите ме е пратил при вас.“

(Захария 4:9)

 

Започнах нова работа в една агенция за проучвания в областта на земеделието. В началото ми беше много трудно, защото не се бях занимавал с такива дейности. За да поуча повишение, трябваше да пиша и публикувам научни разработки. Често започвах проучване, но стигах до момент, в който не знаех как да продължа. Това ме обезсърчаваше все повече.

На една неделна служба пасторът прочете днешния библейски пасаж и сякаш нещо ме жегна. Бях насърчен да запазя търпение и благодарение на това завърших проекта навреме.

Много от нас имат недовършени проекти, несбъднати мечти, пропуснати цели, но думите от книгата на пророк Захария се отнасят и за нас. С Божията помощ можем да завършим започнатото.

 

Молитва: Отче, помогни ни да завършим делото на ръцете си с Твоя помощ. Нека не оставяме това, което си ни поверил, недовършено. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ми е поверил дело, което с Негова помощ мога да довърша.

Нуакухе Емека (Нигерия)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ЗАПОЧВА НОВА РАБОТА.

 

 

 

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply