Доверие в Бога

Прочит: Псалм 106:24-27

 

„Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“

(Исус Навин 1:9)

 

Телефонното обаждане с молба да изнеса лекции предизвика у мен паника. Започнах да си представям всички възможни проблеми: Ако не съм достатъчно запозната с материята? Ако студентите ми зададат въпроси, на които не мога да отговоря? Ами ако разберат, че не съм наясно с нещо? Имах избор – да се отдам на паниката, или да се доверя на Бога, с Чиято помощ мога да се справя с всичко (Филипяни 4:13).

Докато мислех какво да правя, си спомних за израилтяните, които стояха пред Обещаната земя, изпълнени със страх. Те не вярваха достатъчно в Божите обещания за успех. Притесняваха ги големите мъже, които живееха в тази земя. Бяха забравили всички чудеса, които Бог беше извършил за тях.

Най-доброто решение беше да приема предизвикателството, като се доверя на Божията помощ. Той наистина ми помогна, като ми даде мъдрост и смелост да се справя със задачата.

Когато сме изправени пред сериозни предизвикателства, трябва да си припомняме Божията вярност. Това ще ни направи по-смели, за да се справим с трудностите.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че винаги си до нас. Помагай ни да се справим с предизвикателствата по своя път. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ми помага да се справя с всички трудности.

Лин Каридис (Мичигън)

 

Да се молим за: УЧИТЕЛИТЕ, КОИТО НЯМАТ ДОСТАТЪЧНО ОПИТ.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply