Доверие в Бога

Прочит: Второзаконие 31:1-8

„На Теб уповаваха бащите ни, уповаваха – и Ти ги избави.“
(Псалм 22:4)

Обичам историите с хубав край, в които всички проблеми се разрешават, всички загуби се компенсират и всички заживяват щастливо. Имала съм няколко такива в живота си, но съм преживявала и тъжни истории – загуба на работа, на материални неща, на любими хора. С времето съм разбрала, че животът е по-скоро приключение, отколкото приказка.
Мойсей също преминаваше през различни моменти. Той израсна в лукс, но извърши престъпление, избяга в друга страна, намери си съпруга и създаде семейство. Тогава се завърна, за да изведе народа си от робство, но не влезе в Обещаната земя. През целия си земен път той приемаше както слава, така и болка. Той следваше Бога и Му се покоряваше. Изправи се пред трудностите с голяма смелост.
В приключението живот пътищата често са неравни, на всеки ъгъл ни чакат предизвикателства, а щастливият край не е гарантиран. Аз в момента се боря със заболяване и не знам какво ме очаква. Но ако последвам примера на Мойсей, ще съм уверена, че Бог е с мен. Ако се вслушаме в Мойсеевия съвет към Исус Навин – да бъдем смели, защото Господ е с нас – ще успеем да преодолеем изпитанията. Нека последваме примера на тези двама мъже на вярата и с доверие да се покоряваме на Бога, за да открием, че надеждата ни е основана на твърда основа.

Молитва: Отче, помогни ни да се доверим на обещанието Ти, че ще бъдеш с нас, каквото и да ни донесе животът. Амин.

Мисъл за деня: Каквото и да ми се случи, мога да се доверя на Божията вярност.
Лин Каридис (Мичигън)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ УЧИ ДА СЕ ДОВЕРЯВА НА БОГА.

Остави коментар

Live Reply