Доверие в Бога

Прочит: Псалм 37:3-6

 

„Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“

                                                                                   (Притчи 3:5-6)

 

Малкият ми внук обича да играе и да плува в басейна. Когато беше едва двегодишен, виждах с какъв интерес гледа водата, готов да скочи. Винаги съм бил много внимателен с него и този интерес ме плашеше. Той обаче се навеждаше към басейна и казваше: „Татко ще ме хване“. Колко голямо доверие имаше в баща си, за да скочи в най-дълбокото без страх! Той изобщо не се съмняваше, че големите и силни ръце на татко ще го хванат.

Никога няма да забравя неговите думи. Имаме ли ние същото доверие в Небесния отец? Исус ни казва да вземем пример от децата. Ние, възрастните, често се страхуваме, но ако скачаме смело в Божиите ръце, уверени, че Небесният ни баща ни обича, няма да имаме повод за страх.

 

Молитва: Небесни татко, благодарим Ти за Твоята любов и грижа. Помогни ни да Ти се доверяваме във всяка ситуация и да знаем, че си до нас и ще ни хванеш, когато има опасност да паднем. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ще ни помогне при всяка ситуация.

Джон Бери (Тенеси)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ИМАТ ВНУЦИ.

 

 

© 2014 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply